NAWIGACJA: WOLONTARIAT

 

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 2007

W piątek 30.11.2007r., sobotę 01.12 oraz niedzielę 02.12.2007 roku w sklepie E.Leclerc na ulicy Jutrzenka 46 wolontariuszy z naszej szkoły uczestniczyło w X Świątecznej Zbiórce Żywności. Uczniowie informowali klientów o idei akcji, zachęcali do kupienia choćby jednego produktu więcej i podzielenia się żywością z ludźmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej, odbierali od nich żywość oraz ją pakowali przygotowując do transportu.
Akcji towarzyszyło hasło „Pomyśl: Święta ... Możesz pomóc”. Świąteczna Zbiórka Żywności to projekt realizowany przez Banki Żywności współpracujące z Federacją Polskich Banków Żywności. Jej celem było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem ubóstwa i niedożywienia w Polsce. Zebrana podczas akcji żywność trafia następnie do magazynów Banków Żywności. Stamtąd odbierana jest przez organizacje pomagające ubogim. Wśród nich znajdują się: organizacje pozarządowe (domy samotnej matki, schroniska dla ofiar przemocy, noclegownie dla bezdomnych), dziecięce placówki budżetowe (domy dziecka, świetlice środowiskowe) oraz ośrodki pomocy społecznej. Kolejnym etapem jest przygotowanie przez wymienione organizacje paczek z artykułami spożywczymi i posiłków, a następnie rozdystrybuowanie ich wśród potrzebujących.

Wolontariusze zebrali:
w piątek 30.11.2007r. : 261 kg
w sobotę 01.12.2007r. : 871 kg
w niedzielę 02.12.2007r. : 1547 kg
w sumie w ciągu trzech dni: 2679 kg żywności.
Agata Śniecińska
Wolontariuszami byli:
Agata Śniecińska, Agnieszka Tomaszewska, Martyna Artyszuk, Daniel Bojanowski, Luiza Kopras, Sandra Nałęcz, Aleksandra Pawłowicz, Agata Chojnacka, Katarzyna Baranowska, Kamil Wojtyra, Adam Kazbieruk, Lidka Kozmana, Małgorzata Krym, Kacper Krysiewicz, Joanna Frączak, Agata Midura, Wojciech Bukowski, Bartek Bednarczyk, Karol Pawłowski, Rafał Zientek, Piotr Sarna, Łukasz Tuzimek, Kamila Bielińska, Michał Kopczyński, Monika Zych, Maciej Kuran, Paweł Słoniewski, Konrad Brylski, Łukasz Gmaj, Katarzyna Zgutka, Maciej Gesek, Patryk Osiński, Patryk Tymiński, Łukasz Parys, Ewa Dębska, Patrycja Stawicka, Katarzyna Adamus, Katarzyna Oleszczyk, Jakub Walo, Dominika Małecka, Paweł Ilczuk, Dorota Augustyniak, Joanna Kordel, Dominika Jaworska, Urszula Galbarska, Urszula Harsche, Martyna Berkowska.

 


Agata Śniecińska