NAWIGACJA: WOLONTARIAT

 

CO ZNACZY BYĆ WOLONTARIUSZEM


W Polsce wolontariat nie jest popularnym sposobem spędzania wolnego czasu. Młodzież woli telewizję i komputer. Nie zdaje sobie sprawy, że niesienie pomocy innym może być równie przyjemne. Robiąc dla kogoś coś dobrego, pomagamy również sobie.
Z przeprowadzonych badań wynika, że nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim. Tylko nieco ponad 11% Polaków poświęciło w tym roku czas na pracę charytatywną. To zaś kilkakrotnie mniej niż w Niemczech ( 34 %), USA ( 56 %) czy Irlandii( 33 %).


Skąd wziął się wolontariat?


Trudno odgadnąć, kiedy pojawił się wolontariat. Być może maczał w tym paluszki już człowiek jaskiniowy. Wolontariat jest nowym spojrzeniem na pracę społeczną. W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, wzajemnej pomocy, angażowania się w problemy innych. Osoby działające na tym polu określano mianem społeczników, altruistów. W związku z tym - pytanie: czy uzasadnione jest wprowadzenie nowej nazwy - wolontariusz? Za zmianą przemawia fakt wielu negatywnych skojarzeń związanych z pracą społeczną, a ściślej - z czynami społecznymi, które nie zawsze były dobrowolne i najczęściej nie przynosiły korzyści. Drugi argument za wprowadzeniem nowej nazwy to mimo wszystko troszkę inne treści, które niesie wolontariat. Na początku lat 80 zrodziła się nowa, w sensie organizacji, struktur i metod pracy, formuła wolontariatu. I choć jest on obecnie dość powszechny, nie można traktować go w kategoriach stałej pracy.
Wolontariat, to dobrowolne i bezinteresowne działanie na rzecz innych. Wolontariusz nie oczekuje w zamian niczego, nieraz nawet wdzięczności. Wolontariat ma wiele do zaoferowania. Uczy wewnętrznej dyscypliny, poważnego traktowania drugiego człowieka, życzliwości, dojrzałości, odporności, wrażliwości, no i pokory. Wśród zarejestrowanych wolontariuszy można spotkać emerytów 20 %, osoby pracujące zawodowo 15 % i bardzo młodych ludzi - licealistów, studentów 65 %.
Wolontariat w Polsce opiera się przede wszystkim na młodzieży ( w innych krajach, wolontariuszami są wszyscy ci, którzy tylko mogą pomagać innym). Współczesny wolontariusz to nie tylko opiekun i pomoc dla osoby chorej czy niepełnosprawnej. Dzięki wolontariuszom możliwe jest zorganizowanie takich akcji jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbiórki środków dla osób potrzebujących. Wolontariusze wyjeżdżają z konwojami Polskiej Akcji Humanitarnej. Pomagają przy usuwaniu skutków kataklizmów, organizują Pola Nadziei.
Taki wolontariat określa się jako akcyjny. Wolontariusze zatrudniani wówczas są przy jednorazowej albo cyklicznej akcji, odbywającej się raz na pół roku lub raz na kwartał.


Opracowała Agata Śniecińska