NAWIGACJA: Wyniki konkursu IVT

Logo FRSE

 

Na stronie Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” już są wyniki konkursu 2012

 

Zobacz sam - IVT - konkurs 2012

 

Tylko dwa projekty z Warszawy wygrały konkurs 2012 na projekty mobilności IVT „Leonardo da Vinci”.

 

Po raz kolejny, uczniowie Technikum nr 24 i Szkoły Policealnej nr 17, kształcący się w zawodzie technik informatyk, będą odbywać praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii w Plymouth.

 

Wszyscy uczestnicy po pomyślnym zakończeniu praktyk - Projektu, otrzymają - dokument Europass - Mobilność, służy on do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia).

 

Autorka Projektu

Wiesława Mościcka - Filipczak

 

Logo EUROPASS