NAWIGACJA: PROGRAM "LEONARDO DA VINCI"

Narodowa Agencja Programu
„Uczenie się przez całe życie” -  Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

tel.: (22) 622 37 12, 622 34 47; faks: 622 37 10, 
www: http://www.leonardo.org.pl   e-mail: leonardo@frse.org.pl

 

KONTAKT

 

Nazwa instytucji Wnioskodawcy Zespół Szkół NR 26 w Warszawie (ZS NR 26)
Imię i nazwisko osoby kontaktowej Mościcka - Filipczak  Wiesława
Adres: ulica, nr budynku i nr lokalu Urbanistów 3
5261690756
Kod pocztowy - Miejscowość 02-397 Warszawa
Faks 022          / 823 30 99