NAWIGACJA: PROGRAM "LEONARDO DA VINCI"

Narodowa Agencja Programu
„Uczenie się przez całe życie” -  Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

tel.: (22) 622 37 12, 622 34 47; faks: 622 37 10, 
www: http://www.leonardo.org.pl   e-mail: leonardo@frse.org.pl

 

LISTA GRUP STAŻYSTÓW

 

Numer grupy Liczba uczestników Liczba opiekunów Czas trwania Zakładane daty wyjazdu z Polski oraz powrotu do Polski Zakładane daty rozpoczęcia i zakończenia wymiany/stażu Kraj organizacji przyjmującej
1 8 1 9 19.10.2007 21.10 - 22.12.2007 UK
2 10 1 12 1.07.2007 1.07 - 22.09.2008 UK
3 2 0 9 1.07.2007 1.07.2008- 31.08.2008 UK