NAWIGACJA: REDUTA ORDONA NA NOWO ODKRYTA…

(…) Ura! Ura! Patrz! Blisko reduty - już w rowy
Walą się, na faszynę kładąc swe tułowy -
Już czerniš się na białych palisadach wałów
Jeszcze reduta w środku, jasna od wystrzałów,
Czerwieni się nad czernią... Jak w środek mrowiska
Wrzucony motyl błyska - mrowie go naciska -
Zgasł - tak zgasła reduta. Czyż ostatnie działo,
Strącone z łoża, w piasku paszczę zagrzebało? (…)

A. Mickiewicz „Reduta Ordona”

 

„REDUTA ORDONA NA NOWO ODKRYTA…”

 

8 lutego 2012r. w Zespole Szkół NR 26 odbyła się prezentacja wystawy i wyników badań archeologicznych prowadzonych w związku z realizacją projektu: „REDUTA ORDONA NA NOWO ODKRYTA”.

 

Projekt związany był z badaniami archeologicznymi, których celem było ustalenie faktycznego miejsca usytuowania fortu oraz określenie zasięgu i kształtu Reduty, bronionej przed Rosjanami we wrześniu 1831 r. przez Juliusza Ordona. Organizatorami wystawy sś: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie oraz Urząd Dzielnicy Ochota. Wystawa przedstawia wyniki nieinwazyjnych badań terenowych oraz sondaży archeologicznych w miejscu, gdzie znajdowała się Reduta, czyli nie jak przez całe lata uważano przy ul. Mszczonowskiej na granicy Woli i Ochoty, ale w miejscu gdzie dziś jest ul. Na Bateryjce, na Ochocie u zbiegu z Alejami Jerozolimskimi.

 

Od poczštku w prace bardzo zaangażowały się władze dzielnicy, podejmujśc starania, aby teren ten został wpisany w planach zagospodarowania przestrzennego, jako miejsce pamięci. Zwieńczeniem tych planów byłaby rekonstrukcja Reduty, ale to wymaga jeszcze wiele pracy i nakładów finansowych.

 

Prezentację poprowadził kierownik prac wykopaliskowych - archeolog, kustosz PMA w Warszawie p. dr Witold Migal, który, na co dzień w swej pracy badawczej zajmuje się epokš bršzu, a historia Powstania Listopadowego i związane z tym wydarzeniem "pozostałości" stały się kolejną pasją badawczą naukowca. W spotkaniu wzięli udział również goście z Ratusza: p. Krzysztof Kruk - wiceburmistrz oraz p. Witold Dzięciołowski - Przewodniczący Komisji Oświaty Wychowania i Sportu Rady Dzielnicy.

 

Gości i uczniów przybyłych na spotkanie przywitała, p. dyrektor Bożena Wróblewska, dziękując jednocześnie za umożliwienie poznania przez młodzież bardzo ciekawych wyników badań z prowadzonych prac. Oprócz poznania archeologicznych odkryć, uczniowie obejrzeli przygotowaną wystawę, wysłuchali pasjonującego wykładu na temat Powstania Listopadowego, historii Reduty i losów jej "głównego bohatera", uśmierconego jak wiemy w wierszu Mickiewicza, kiedy tak naprawdę Ordon przeżył, a zmarł wiele lat później na emigracji. Całość dopełniła prezentacja zdjęć z miejsca prac archeologów, plany dawnej Warszawy, widoki Reduty, fosy, wykresy badań itd. Była to cenna lekcja historii, nieco odległej, ale przecież dotyczącej wydarzeń, które rozegrały się niedaleko naszej szkoły, o czym wielu uczniów nie wiedziało. Zresztą jak nam powiedzieli nasi goście wystawę docelowo ma zobaczyć ok. 1500 uczniów z ochockich szkół.

 

Wystawę w naszej szkole zobaczyło ponad 70 -u uczniów wraz z nauczycielami.

 

Anetta Kubiś - ZS NR 26